Doanh nghiệp bất động sản tích cực tìm kiếm nguồn vốn

Theo số liệu của Sở Kế hoạch – Đầu tư Tp.HCM, trong 6 tháng đầu năm nay, thành phố thu hút gần 487 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Hoạt động kinh doanh BĐS là lĩnh vực đứng thứ 2 về thu hút vốn FDI, chiếm hơn 1/4 tổng vốn vào thành phố. […]