Tiến độ dự án Akari City Bình Tân tháng 05/2020

Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Akari City Bình Tân tháng 05/2020. Hiện tại, đơn vị xây dựng Cotecons đang thi công phần kết cấu của 6 block Akari City thuộc Giai đoạn 1 của dự án. Trong đó, Block AK1, AK2, AK3 thi công tầng 8, Block AK4 thi công tầng 5, Block AK5 thi công tầng 10 và AK6 thi công tầng 9. Theo ghi nhận, nhà thầu thi công tiến độ 1 tuần/sàn dự kiến tháng 9/2020 cất nóc dự án.

HÌNH ẢNH TIẾN ĐỘ DỰ ÁN AKARI CITY BÌNH TÂN THÁNG 05/2020

Tiến độ dự án Akari City Bình Tân tháng 05/2020

Block AK5 dự án Akari City đang thi công sàn tầng 10
Nhà thầu Cotecons vẫn tích cực triển khai xây dựng dự án Akari City.
Dự án Akari City có vị trí kết nối thuận tiện về trung tâm.

Nguồn Ảnh: Cotecons