Tiến độ Dự án ID JUCTION – Tháng 10/2020

iD JUNCTION-CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THÁNG 10.2022

Khu Sunrise Villas: Công tác bê tông dầm sàn tầng 1 hoàn thành 224/227 căn (đạt 99%)

Zone 1

Khu Moonlight Villas: Công tác cọc hoàn thành 272/272 căn (100%); Đã hoàn thành cọc Bến thuyền và đài vọng cảnh

Thi công trải lưới địa kỹ thuật, thi công trải đá lớp 1 đường nội bộ

Nghiệm thu lắp đặt hệ thống ống điện-điện nhẹ

Kéo cáp điện trung thế

San lấp khu vực quảng trường

0901 838 778